Friday, February 26, 2016

2008 က ရတနာပံုေစ်းမီး တစ္ေစ်းလံုးေျပာင္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရတနာပံုေစ်း မီးေလာင္ခံခဲ့ရတယ္။
တစ္ေစ်းလံုး ေျပာင္သြားတယ္ ...
Thursday, February 25, 2016

အယ္နီညိဳတဲ့ ..... ပူတယ္

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ တပ္လွန္႔သံ
အယ္နီညိဳ .....
အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပိုပူတယ္ ..
မတ္လ၊ ဧၿပီလေတြမွာ ပိုပူဦးမယ္ ...
ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး